Background Image

Tears from Heaven

Tears from Heaven logo tears from heaven

zie ook: tearsfromheaven

Een project in Zeeland, Oost- en West Vlaanderen ter herdenking van de slachtoffers in de oorlogen, met name in de Eerste Wereldoorlog.

De Eerste Wereldoorlog, die duurde van 1914 tot 1918, rukte alle staatkundige, sociale en economische verbanden in West-Europa uiteen. De impact van wat in België en Frankrijk “de Grote Oorlog” wordt genoemd, is enorm.
In Nederland dreigt de aandacht voor deze periode echter te verdwijnen en zijn vooral jeugdigen steeds minder in deze eerste mondiale confrontatie geïnteresseerd.
Het is daarom van grote importantie, dat de Eerste Wereldoorlog opnieuw onder de aandacht wordt gebracht en dit groots opgezette project wil dat doen door het einde van WO I te markeren door een breed gedragen sociaal-cultureel project.
Om de sociale, intermenselijke gevolgen van de oorlog als het ware tastbaar te maken, is de aandacht verbreed naar menselijke gevoelens als smart – leed – verdriet én... hoop. Vanuit deze optiek worden jongeren uitgedaagd om zich te uiten in taal en beeldende vorming, gekaderd in verdriet- en rouwverwerking in het dagelijkse leven. Een imposant concert legt tot slot de verbinding tussen het heden en wat in voorgaande tijden heeft plaatsgevonden.

Het project centreert zich in april 2018 in Zeeland (Hulst en Middelburg); in de herfst van 2018 wordt het concert neergezet in Oost- en West Vlaanderen.

Het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband tussen de Cantorij der Basiliek, de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ en de Stichting Museum ‘De Vier Ambachten’, is ondergebracht in een apart voor dit project opgerichte stichting onder de naam: “Tears from Heaven”.

Naast de drie partners wordt in het project geparticipeerd door de Stichting Kreatieve Vorming Hulst, de Kunstraad Hulst, de werkgroep Rouwzorg 0114 en de Orde van den Prince (afdeling Hulst/Zeeuws-Vlaanderen en het Gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen).
Door het uitschrijven van een wedstrijd beeldende kunst en poëzie worden jongeren en volwassenen uitgedaagd om hun creativiteit te tonen.

Middels de deelname van zoveel partners, die zich richten op zowel jeugdigen als volwassenen en het gegeven dat het project zowel in Vlaanderen als Nederland wordt gepresenteerd en dat instanties aan weerszijden van de landsgrens participeren, mag het project met recht grensverleggend genoemd worden.

Geschiedkundige verantwoording

De moord op 28 juni 1914 op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk, de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije, door een Bosnisch-Servische nationalist, was uiteindelijk de aanleiding tot deze oorlog. De moord resulteerde in een Habsburgs ultimatum aan Servië. Verschillende bondgenootschappen die waren gevormd tijdens de voorafgaande decennia werden ingeroepen, zodat binnen een paar weken de grootmachten in oorlog waren. Via hun kolonies verspreidde het conflict zich al gauw over de wereld.
Uiteindelijk werden er meer dan 70 miljoen militairen gemobiliseerd. Meer dan 9 miljoen soldaten werden gedood, vooral als gevolg van de grote technologische vooruitgang in vuurkracht. Het was de eerste oorlog waarin fabrieksmatig en snel geproduceerde middelen en de techniek de overhand kregen, zoals machinegeweren, gifgas, kanonnen en prikkeldraad, en waarin tanks en vliegtuigen algemeen in gebruik genomen werden. De gebruikte tactieken waren echter niet met de tijd meegegaan.
De oorlog is vooral berucht geworden door de massale opoffering van mensenlevens voor de verovering van kleine stukjes veelal kapotgeschoten niemandsland, die vervolgens over en weer opnieuw moesten worden verdedigd of heroverd met even massale tegenaanvallen.
Pas na het betreden van Amerikaanse troepen in 1918 van het Europese slagveld volgde een reeks van succesvolle offensieven waarbij de Duitsers werden terug gedrongen. Op 11 november 1918 stemde Duitsland in met een staakt-het-vuren.
Vanuit diverse organisaties schenken we in 2018 ruime aandacht aan de vele miljoenen slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Door het verdriet dat dit verlies heeft veroorzaakt, zijn wij ons ook meer en meer gaan oriënteren op de wijze waarop in onze samenleving rouw wordt beleefd.

Opzet van het project “Tears from Heaven” 2018.

Het project draait om een aantal kernactiveiten met een aantal nevenactiviteiten ter ondersteuning.

Zaterdag 14, zondag 15 en dinsdag 17 april 2018 Hulst

Zaterdag 14 april
09.30 uur: Opening van de activiteiten in de hal van het stadhuis met onder andere prijsuitreikingen met betrekking tot de Kunstbiënnale van de Kunstraad en de poëzie wedstrijd van de Orde van den Prince.
11.30 uur: opening van twee tentoonstellingen in het museum aan de Steenstraat:
1. De tentoonstelling “Tears from Heaven, rouw en rouwrituelen”.
2. De tentoonstelling van werken, die door de cursisten van de Stichting Kreatieve Vorming zijn vervaardigd.
13.30 – 15.00
Presentatie in de koorkerk van de basiliek door de Werkgroep Funerair Erfgoed van de Kring over “Het begraven in Hulst”. Deze presentatie zal zich vooral toespitsen op de situatie in de basiliek en op de begraafplaats aan de Zoutestraat.
Na de lezing is een korte rondleiding voorzien in de basiliek waarbij markante grafstenen de aandacht krijgen. Op het eind is er gelegenheid voor een consumptie (eigen rekening).
15.30 – 16.00 Verplaatsing in een spectaculaire rouwstoet naar de begraafplaats aan de Zoutestraat.
16.00 – 17.00 Muzikaal omlijste rondleiding en herdenkingen bij de oorlogsgraven o.l.v. Werkgroep Funerair Erfgoed en afsluiting
Zondag 15 april
15.00 uur: H. Willibrordusbasiliek: Concert “Tears from Heaven”
De Cantorij verzorgt onder leiding van dirigent Anton de Kort een herdenkingsconcert. Met medewerking van het Zeeuws Kamerorkest TY, de organist van de basiliek Marcel Mangnus en een professioneel solistenkwartet wordt een “reconstructie” uitgevoerd van een Remembrance Ceremony aan het Engelse Hof. Het werk wordt gepresenteerd als werk van rouw om de miljoenen slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.
Voordracht van poëzie, voortkomend uit de wedstrijd onder auspiciën van de Orde van den Prince maakt deel uit van het concertprogramma. Er is geen pauze voorzien. Na afloop kan men elkaar informeel ontmoeten.
Dinsdag 17 april
20.00 uur: Truffinozaal.
Rouwzorg Regio 0114 organiseert een voorstelling met als thema: “Op de pechstrook van het leven…getuigen van licht”. De avond vindt plaats in de Truffinozaal van ‘De Blaauwe Hoeve’, Truffinoweg 2, Hulst. Burgemeester Mulder verzorgt het afsluitend woord.

Vrijdag 20 april Middelburg

20.00 uur; Koorkerk: Concert “Tears from Heaven”
De Koorstichting Cantorij der Basiliek verzorgt onder leiding van dirigent Anton de Kort op vrijdag 20 april een herdenkingsconcert zoals hierboven beschreven in Hulst. Medewerking verlenen opnieuw het Zeeuws Kamerorkest TY, de organist Marcel Mangnus en vier vocale solisten.
Voordracht van poëzie maakt deel uit van het concertprogramma.
Er is geen pauze voorzien, omdat dit afbreuk zou doen aan de verhaallijn en muzikale spanningsboog van de uitvoering. Na afloop kan men elkaar informeel ontmoeten.
Het initiatief voor dit concert wordt genomen door TY, Zeeuws Kamerorkest; de praktische organisatie van en rond het concert berust bij de Koorstichting Cantorij der Basiliek.

Woensdag 16 mei 2018 Hulst
19.30 uur: De Lieve, Broodmarkt 8 te Hulst
Lezing door de heer Jaap Clement over de verhouding en spanning tussen kunst en geweld. Toegang: vrij echter aanmelding per email verplicht: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor nadere informatie www.kreatievevorming.nl

 

Oktober/november 2018

Zowel in Oost-Vlaanderen (Sint-Gillis-Waas) als West-Vlaanderen (Ieper/Poperinge?) wordt het concert “Tears from Heaven” met inpassing van poëzie vanuit de eigen regio ingericht.
Ook daar worden heemkundige kringen en taalinstituten gemobiliseerd (onder andere vanuit de afdelingen van de Orde van den Prince en de Marnixring Land van Waas Reinaert). Het project is tevens aangemeld bij Flanders Fields om opgenomen te worden in het geheel van herdenkingen aan weerszijden van de staatsgrenzen. Om deze reden is de definitieve bepaling van de locatie nog even uitgesteld.

Ditmaal participeren ook de Stichting Kreatieve Vorming Hulst, de Kunstraad Hulst, de werkgroep Rouwzorg 0114 en de Orde van den Prince . Voor meer actuele informatie zie de website. Om een voorproefje te geven volgt hieronder het programmadeel dat zich in Hulst zal afspelen.

Dodendraad De Klinge