Background Image

Werkgroepen

Werkgroepen zijn en kunnen door het bestuur en/of geïnteresseerde leden worden geformeerd voor bepaalde werkzaamheden en deeltaken. Het bestuur benoemt (op voordracht) uit de werkgroep een voorzitter en penningmeester. De werkgroep kiest een vertegenwoordiger die wordt voorgedragen als bestuurslid. De werkgroepen hebben een eigen door het bestuur goedgekeurd protocol voor hun functioneren, aanname van leden etc. Momenteel zijn er werkgroepen met betrekking tot archeologie, funerair erfgoed en genealogie.

De verschillende werkgroepen binnen de vereniging: