Background Image

In het recente verleden heeft Ria Sponselee-van Geertrui vrijwel alle begraafplaatsen in oost Zeeuws-Vlaanderen geïnventariseerd en gefotografeerd. Haar werk is te raadplegen in het Hulster gemeentearchief. Het vormt de basis voor verder onderzoek door de in maart 2016 opgerichte Werkgroep Funerair Erfgoed van de Kring.

doelstelling is

 • - de inventarisatie van en het onderzoek doen aan het funerair erfgoed in het werkgebied van de Kring in de ruimste zin van het woord
 • - het uitdragen van kennis en het bevorderen van de betrokkenheid van de bevolking
 • - waar nodig actie te ondernemen voor behoud van bepaalde elementen.

werkgroep onderhoudt contacten met:

 • - de gemeente Hulst en de gemeente Terneuzen, in casu met de daartoe aangewezen ambtenaar, verantwoordelijk voor het funerair erfgoed.
 • - de archivaris van het Gemeentearchief Hulst.
 • - de Stichting landschapsbeheer Zeeland (SLZ).
 • - de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ).

Werkwijze:

 • - streven naar minimaal 1 contactpersoon voor elke begraafplaats die een oogje in het zeil houdt.
 • - houden van werkochtenden om begraafplaatsen, graven en hun symboliek te inventariseren.
 • - verrichten van onderzoek naar de geschiedenis en het ontstaan van de begraafplaatsen in het werkgebied.
 • - doen van onderzoek naar personen of families die begraven liggen binnen het werkgebied.
 • - uitvoeren of doen uitvoeren van natuurhistorisch onderzoek op de begraafplaatsen.
 • - geven van rondleidingen op begraafplaatsen (de begraafplaats Zoutestraat Hulst in het bijzonder) en organiseren van excursies.
 • - functioneren als vraagbaak voor funerair geïnteresseerden.
 • - doen van klein onderhoud op begraafplaatsen
 • - publiceren van de resultaten van onderzoeken.
 • - educatie

Samenstelling:

De werkgroep bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die zich binnen het werkgebied van de Kring bezig houdt met funerair erfgoed en alles wat daarmee te maken heeft. Van een lid wordt verwacht dat hij/zij de ambitie en de tijd heeft om de activiteiten van de werkgroep regelmatig bij te wonen. Nieuwe leden worden toegelaten met dien verstande dat er na een kennismakinggesprek vanuit de andere werkgroepleden geen overkomelijke bezwaren zijn.

Werkgroepleden:

 • M.A. Buise (voorzitter)
 • M.A. Kindt
 • Dr. J.H.J. de Kort
 • A.J.H.M. Prinsen
 • J. en mevr. I. Thuy-van de Velde